Publications

The results of my research were presented in several publications. Below are the ones that are most important and, at the same time, most representative. A complete list of my publications can be found on my Google Scholar Citations profile. As I wholeheartedly support Open Science and Open Access, almost of all my previous papers can be downloaded in the PDF format.


Selected Publications in English

Kulczycki, E., Engels, T. C. E., Pölönen, J., Bruun, K., Dušková, M., Guns, R., Nowotniak, R., et al. (2018). Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries, Scientometrics. DOI: 10.1007/s11192-018-2711-0 [PDF]

Sīle, L., Pölönen, J., Sivertsen, G., Guns, R., Engels, T.C.E., Arefiev, P., Dušková, M., Faurbæk, L., Holl, A., Kulczycki, E., Nelhans, G., Petr, M., Pisk, M., Soós, S., Stojanovski, J., Stone, A., Šušol, J., Teitelbaum, R. (2018). Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: findings from a European survey, Research Evaluation. doi:10.1093/reseval/rvy016 [PDF]

Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. (2017). Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. DOI: 10.1038/543481a [Link]

Kulczycki, E., Rozkosz, A.E., (2017) Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland, Scientometrics. doi:10.1007/s11192-017-2261-x [PDF]

Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. doi:10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]

Kulczycki, E. (2017) Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [Link]

Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. In: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, pp. 95–104. [PDF]

Kulczycki, E. (2016). Rethinking Open Science: The Role of Communication, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 37 (1), 81–97. [PDF]

Kulczycki, E. (2014). On the philosophical status of the transmission metaphor, Central European Journal of Communication, Vol. 7 , No 2 (13), 175–188. [PDF]

Kulczycki, E. (2014). Communication History and Its Research Subject, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 33 (1), 132–155. [PDF]

Selected Publications in Polish

Books

Kulczycki, E. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej  [Two Aspects of Communication. Foundations of Communication History], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, pp. 282. [PDF]

Kulczycki, E. Teoretyzowanie komunikacji [Theorizing Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, pp. 222. [PDF]

Articles

Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), ss. 63–78. [PDF]

Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zagadnienia Naukoznawstwa52(1 (207)), 149-162. [PDF]

Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1/2016, 35–58. [PDF]

Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4 [PDF]

Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 35–58. [PDF]

Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 107/1: 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych, Nauka, 3/2014, ss. 117–140. [PDF]