Publications

The results of my research were presented in several publications. Below are the ones that are most important and, at the same time, most representative. A complete list of my publications can be found on my Google Scholar Citations profile. As I wholeheartedly support Open Science and Open Access, almost of all my previous papers can be downloaded in the PDF format.


Selected Publications in English

Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. 2017. Predatory journals recruit fake editor. “Nature”, 543, 481-483. DOI: 10.1038/543481a [Link]

Kulczycki, E., Rozkosz, A.E., (2017) Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. “Scientometrics”. doi:10.1007/s11192-017-2261-x [PDF]

Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. „Journal of Informetrics”. doi:10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]

Kulczycki, E. (2017) Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. „Research Evaluation”. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [Link]

Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. In: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, pp. 95–104. [PDF]

Kulczycki, E. (2016) Rethinking Open Science: The Role of Communication, „Annals of the University of Craiova – Philosophy Series”, Vol. 37 (1), 81–97. [PDF]

Kulczycki, E. (2014). On the philosophical status of the transmission metaphor, „Central European Journal of Communication”, Vol. 7 , No 2 (13), 175–188. [PDF]

Kulczycki, E. (2014). Communication History and Its Research Subject, „Annals of the University of Craiova – Philosophy Series”, Vol. 33 (1), 132–155. [PDF]

Kulczycki, E. (2014). On the Development of Scholarly Communication. A Philosophical Approach to the Communication History, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Vol. 4 (English Edition), 51–63. [PDF]

Kulczycki, E. (2013). The Transformation of Science Communication in the Age of Social Media, „Teorie vědy / Theory of Science”, Vol. 1, 3–28. [PDF]

Selected Publications in Polish

Books

Kulczycki, E. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej  [Two Aspects of Communication. Foundations of Communication History], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, pp. 282. [PDF]

Kulczycki, E. Teoretyzowanie komunikacji [Theorizing Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, pp. 222. [PDF]

Articles

Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), ss. 63–78. [PDF]

Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zagadnienia Naukoznawstwa52(1 (207)), 149-162. [PDF]

Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1/2016, 35–58. [PDF]

Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4 [PDF]

Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 35–58. [PDF]

Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 107/1: 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych, Nauka, 3/2014, ss. 117–140. [PDF]