Other publications

Reports

2021

 1. Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2021). Introducing societal impact evaluation in Poland: the pilot study report. {PDF]

2020

 1. Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2020). Raport z pilotażu procedur oceny wpływu społecznego. {PDF]
 2. Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2020). Otwarta nauka w świetle Polskiej Bibliografii Naukowej. [PDF]
 3. Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2020). Analiza gotowości polskich czasopism na Plan S. {PDF]
 4. Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2020). Standardy wydawnicze polskich czasopism naukowych w latach 2017–2019. [PDF]

2019

 1. Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019). Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Podręcznik dla ewaluowanych podmiotów. {PDF]
 2. Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019). Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Podręcznik dla ekspertów. [PDF]
 3. Kulczycki, E. (2019). Wzory publikacyjne polskich naukowców w latach 2013–2016. [PDF]
 4. Kulczycki, E. (2019). Procedury ewaluacji czasopism, współczynniki wpływu i listy czasopism (No. 8). Poznań: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM. [PDF]
 5. Kulczycki, E. (2019). Procedury ewaluacji jednostek podstawowych i instytucji (No. 7). Poznań: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM. [PDF]

2018

 1. Kulczycki, E. (2018). Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku. doi: 10.6084/m9. gshare.5683813 [PDF]

2017

 1. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (No. 3). doi: 10.6084/m9.figshare.4578394 [PDF]
 2. Dokowicz, M., Dyląg, E., Knopik, T., Kraśniewski, A., Kulczycki, E., Kurowska, K., … Wierzchoń, M. (2017). Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [PDF]

2016

 1. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2016). Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy” (No. Raport Scientometrics PRG nr 1). doi: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4 [PDF]
 2. Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. [PDF]
 3. Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach (No. 2; p. 114). doi: 10.6084/m9.figshare.3840957.v2 [PDF]

2014

 1. Kulczycki, E. (2014). Uczelnie wyższe na Twitterze: Raport 2014. doi: 1​0​.​6​0​8​4​/​m​9​.​f​i​g​s​h​a​r​e​.​8​9​9​816 [PDF]

Book reviews

 1. Kulczycki, E. (2023). Review of “The Quantified Scholar: How Research Evaluations Transformed the British Social Sciences”, Social Forces doi: 10.1093/sf/soad041 [Link]

Manuals

 1. Kulczycki, E. (2013). Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha: Poradnik dla początkujących. Stowarzyszenie EBIB [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2013). Otwarte czasopisma: Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych. Toruń: Stowarzyszenie EBIB. [PDF]

Miscellanea

2023

 1. Kulczycki, E. Research Evaluation: Unraveling the Metrics-Driven Pressures. International Higher Education. Nr 115, Sumer 2023. [PDF]
 2. Kulczycki, E. End eastern Europe’s invisibility in assessment reforms. Research Europe. [Link]
 3. Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E., Szadkowski, K. Breaking Down Barriers: An Analysis of Inclusivity Challenges at Scientific Conferences. Information matters. [Link]
 4. Kulczycki, E. Necesitamos libros académicos que describan las sociedades con sus propias palabras. Unilibros de Colombia. Edicion 30 [PDF].
 5. Kulczycki, E. Publication metrics don’t have to drive academia. Cambridge University Press Blog [Link]
 6. Kulczycki, E. We won’t defeat predatory journals by making a list of them. Times Higher Education. April 4, 2023 [Link]

2022

 1. Kulczycki, E. Essential research is published in all languages. DARIAH Open. October 17, 2022 [Link]
 2. Kulczycki, E., Predatory journals feed on incentives, not ignorance. Research Europe. May 12, 2022 [Link]

2021

 1. Pölönen, J., Kulczycki, E., Mustajok, H., Røeggen, V. Multilingualism is integral to accessibility and should be part of European research assessment reform. LSE Impact Blog. 7 DECEMBER 2021 [Link]

2020

 1. Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E., & Zuccala, A. A. Science needs to inform the public. That can’t be done solely in English. LSE Covid 19 Blog. 18 JUNE 2020 [Link]

2019

 1. Giménez Toledo, E., Kulczycki, E., Pölönen, J., Sivertsen, S. BibliodiversityWhat it is and why it is essential to creating situated knowledge. LSE Blog. 5 DEC 2019 [Link]
 2. Kulczycki, E., Mustajoki, H., Pölönen, J., Røeggen, V. (2019). Polyglots need protection, Research Europe. 6 JUN 2019 [Link]

2017

 1. Kulczycki, E. (2017). Dlaczego warto inwestować w humanistykę? Zagadnienia Rodzajów Literackich60(3), 193–195. doi: 10.26485/ZRL/2017/60.3/13 [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2017). Ewaluacja – kluczowy instrument polityki naukowej. Forum Akademickie10, 17–51. [Link]

2015

 1. Kulczycki, E. (2015). Więcej niż biznes, „Rzeczpospolita”, 19.01.2015.

2014

 1. Antonowicz, D., Bilewicz, M., & Kulczycki, E. (2014). Uciec z peryferii nauki. Gazeta Wyborcza, 13 czerwca. [PDF]
 2. Kulczycki, E., Urbaniak, R., & Wróbel, B. (2014). Ocena do poprawki. Panorama PAN9(21), 8–10.
 3. Kulczycki, E. (2014). Wydawanie i upowszechnianie publikacji w Internecie. In: Sz. Zdziebłowski (ed.) Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach, Poznań, 107-120. [PDF]
 4. Kulczycki, E. (2014). Otwarty dostęp, czyli walka z wiatrakami – Histmag.org, 29 września 2014 r. [Link]

2013

 1. Kulczycki, E. (2013). Blog naukowy oraz inne narzędzia promocji nauki i naukowca w sieci, w: P. Żabicki, E. Giżycka (eds.) Promosaurus. Poradnik Promocji Nauki, Kraków, 67-72. [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2013). Czy możemy wyciągnąć sami siebie z jeziora, ciągnąc za własne włosy? O problemie komunikowania o komunikacji, „Biuletyn EBIB” nr 142, 1-5. [PDF]
 3. Kulczycki, E. (2013). Nie tylko laboratorium i książki, czyli co naukowcy robią w sieci, „NIMB”, 16/2013, 4-5. [Link]
 4. Kulczycki, E. (2013). Idzie nowe, czyli studenci bez kompetencji medialnych, „Edukator Medialny”, 11 lutego 2013 r.

2012

 1. Kulczycki, E. (2012). Przepraszam, czy oprócz praw do mojego tekstu nie zechciałby Pan zabrać jeszcze moich organów? In: D. Kowalska (ed.), My, dzieci sieci: wokół mani­fe­stu, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012, 25-27. [Link]
 2. Kulczycki, E. (2012). Pięć kilogramów temu, czyli dlaczego polskie uniwersytety nie „reprodukują miernoty” 
  natemat.pl. [Link]

2011

 1. Kulczycki, E. (2011). Prokrustowe łoże polskiej nauki – „Praktyka Teoretyczna”. [Link]
 2. Kulczycki, E. (2011). Projekt Fair Cite: rozszerzanie autorstwa w badaniach humanistycznych – „Historia i Media”. [Link]
 3. Kulczycki, E. (2011). Jak nie pisać o Open Access – „Historia i Media”. [Link]
 4. Kulczycki, E. (2011). Siedem grzechów polskich konferencji naukowych – „Historia i Media”. [Link]
 5. Kulczycki, E. (2011). Optymalizacja publikacji naukowych do wyszukiwarki Google Scholar – „Historia i Media”. [Link]
 6. Kulczycki, E. (2011). Menedżer bibliografii i cytowań w warsztacie edytorskim naukowca – „Akademickie B+R” 4(5) /2011.

Translations

 1.  John D. Peters, John Locke, jednostka i pochodzenie komunikacji [org. John Locke, The Individual, and the Origin of Communication] In: M. Wendland (ed.). Historia idei komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 137–163. [PDF]