Books & Chapters

Monographs

Kulczycki, E. The Evaluation Game. How Publication Metrics Shape Scholarly Communication. 
Cambridge University Press, 2023 (246 pages). See on the publisher website. 

The book provides a comprehensive account of the transformations in scholarly communication generated by research evaluation systems, and proposes a fundamental rethinking of the values that drive academia. The Evaluation Game presents the first historical account of research evaluation systems in the East, tracing them back to their roots in the modernization of Russia. Moreover, it discusses the two distinct trajectories of modernisation and metricization in academia, the socialist and capitalist, allowing readers to understand why researchers in different regions react differently to research evaluation.

Book reviews:

 • St. Louis, S.R., 2024. The Evaluation Game: How Publication Metrics Shape Scholarly Communication. [Brief Reviews of Books and Products]. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 12(1), eP17664. [PDF]
 • Morris, H. 2o23, The evaluation game: how publication metrics shape scholarly communication, Educational Review, DOI: 10.1080/00131911.2023.2264663 [Link]

Kulczycki, E. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej  [Two Aspects of Communication. Foundations of Communication History], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015 (282 pages). [PDF]

My book Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej is a contribution to philosophy of communication. I show how it is possible to write the history of thinking about communication. Moreover, I demonstrate the conditions under which we can examine the past communication practices. My analysis results in a catalogue of assumptions, that is philosophical conditions for communication history.


Kulczycki, E. Teoretyzowanie komunikacji [Theorizing Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012 (222 pages). [PDF]

The book Teoretyzowanie komunikacji contributes to the debate in communication metatheory on the disciplinary status of communication studies. I develop an original approach which can be the first step towards the creation of an autonomous communication discipline. The work can be also considered a dialogue with Robert T. Craig’s idea of situation the research on communication within the framework of a practical discipline. 


Edited volumes

Engels, T.C.E., Kulczycki, E. (eds.), Handbook on Research Assessment in the Social Sciences, Edward Elgar Publishing, 2022 (544 pages). [Preprints]

This Handbook provides a comprehensive overview of current developments, issues and good practices regarding assessment in social science research. It pays particular attention to the challenges in evaluation policies in the social sciences, as well as to the specificities of publishing in the area.


Kulczycki, E. (ed.) Komunikacja naukowa w humanistyce [Scholarly Communication in the Humanities], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017 (328 pages). [PDF]

This edited volume engages in the discussion regarding the manner in which humanities scholars communicate with each other and with scholars from other fields. The authors have endeavored to indicate how the humanities utilize new methods for disseminating knowledge, how they become the subject of quantitative evaluation, and how communication transpires within its domain. The book is divided into three parts, each tackling these themes. The authors’ reference point is both the humanities as a body of knowledge independent of the country (so-called world humanities), as well as the humanities as practiced in Poland.

Book reviews:

 • Adamczyk, A. E. (2018). Komunikacja naukowa w humanistyce: recenzja. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. Nr 1 (2018), 177-181.
 • Paul, M. (2017). Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Artykuł recenzyjny książki Komunikacja naukowa w humanistyce, pod red. E. Kulczyckiego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1/49, 183-194.
 • Kycler, M. (2017). Komunikacja naukowa w humanistyce – recenzja Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 4, 145-151.
 • Koredczuk, B. (2017). Badania humanistyczne w sieci, czyli zmiany w komunikacji naukowej spowodowane rewolucją cyfrową „Komunikacja naukowa w humanistyce”, red. Emanuel Kulczycki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017. Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)36, 249-255.

Kulczycki, E., Wendland, M. (eds.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji [Communicology. Theory and Practice of Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012 (268 pages). [PDF]

This volume, Communicology. Theory and Practice of Communication, is dedicated to one of the most dynamically developing fields within the social sciences and humanities – communication studies, or communicology. The term ‘communicology'”‘ in the title expresses the increasingly widespread ambition to shape reflection on communication within an inter- and transdisciplinary, but nevertheless primarily independent scientific discipline.


Domaradzki M., Kulczycki E., Wendland M. (eds.), Język. Rozumienie. Komunikacja [Language. Understanding. Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011 (422 pages). [PDF]

This volume (Festschrift) is dedicated to Professor Bolesław Andrzejewski on the occasion of his 65th birthday and over 40 years of scientific and teaching work. The authors of the texts belong to the group of friends, colleagues, and students of professor Andrzejewski. The scope and diversity of the content of the chapters correspond to the richness of the Professor’s research interests.


Editor of Special Issues

 1. Petrauskaitė, R., Kulczycki, E., Šinkūnienė, J. (73/2020). Darbai ir dienos [Deed and Days]. Special Issue: Evaluation in Social Sciences and Humanities: Researchers’ Perspectives. [PDF]
 2. Kulczycki, E., Piechowiak-Lamparska J. (eds.), „Kultura i Edukacja”, 4/2015.  [Culture and Education] Special Issue: Communication, Science and Higher Education.
 3. Kulczycki, E. (ed.) „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1(49)/2017.  [Journal on Science and Higher Education]. Special issue on scientometrics and bibliometrics. [Link]

Book chapters

2023

 1. Kulczycki, E., Engels, T. C. E., & Pölönen, J. Wielojęzyczność komunikacji naukowej w naukach społecznych. In: Hofman, I. Komunikacja w Nauce. Komunikowanie Wiedzy. Rola Towarzystw Naukowych, Warszawa: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 57–75. {PDF}

2022

 1. Engels, T.C.E., Kulczycki, E., Introduction: Research Assessment in the Social Sciences. In: Engels, T.C.E., Kulczycki, E. (eds.), Handbook on Research Assessment in the Social Sciences, Edwar Elgar Publishing, 2022. {PDF}
 2. Kulczycki, E., Engels, T.C.E., Pölönen, J. Multilingualism of Social Sciences. In: Engels, T.C.E., Kulczycki, E. (eds.), Handbook on Research Assessment in the Social Sciences, Edwar Elgar Publishing, 2022. {PDF}

2021

 1. Ochsner, K., Kulczycki, E., Gedutis, A., Peruginelli, G. National Research Evaluation Systems. In: Ball, R. (Ed.) Handbook Bibliometrics, De Gruyter 2021. pp. 95–102

2019

 1. Kulczycki, E. Writing a History of Communication Models. Modes of Historical Narrative. In: Bergman, M., Kirtiklis, K., & Siebers, J. (Eds.). Models of communication: theoretical and philosophical approaches. Routledge 2019, pp. 97–112.
 2. Kulczycki, E. Władza ewaluacyjna a przekształcenia komunikacji naukowej. In: Brzeziński, J.M., Wallas, T. (Eds.). Uniwersytet XXI wieku. Między uniwersytetem Humboldta a uniwersytetem badawczym. Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 159–181.

2017

 1. Kulczycki, E., Otwarta nauka a komunikacja – perspektywa metateoretyczna. In: E. Kulczycki, (ed.) Komunikacja naukowa w humanistyce [Scholarly Communication in the Humanities], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, pp. 67–86. [PDF]

2016

 1. Kulczycki, E., Batesonowskie pojęcie „metakomunikacji” w komunikologii historycznej. In: M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski (eds.), Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, Warszawa 2016, pp. 100–112. [PDF]

2015

 1. Kulczycki, E., O warunkach uprawiania historii idei komunikacji. In: M. Wendland (ed.). Historia idei komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015. pp. 117–134. [PDF]

2013

 1. Kulczycki, E. Serwis internetowy jako narzędzie komunikacji naukowej: Badanie skuteczności promocji w wortalu „Nauka i Postęp”. In: M. Goliński, M. Szafrański (eds.), Nauka i Postęp: Zarządzanie wiedzą dla innowacji, Wydawnictwo MJM Media, Poznań 2013, pp. 75–106. [PDF]

2012

 1. Kulczycki, E., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika. In: E. Kulczycki, M. Wendland (eds.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, pp. 89–109. [PDF]
 2. Kulczycki, E. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjęty model badania procesów komunikacji. In: M. Goliński, M. Szafrański (eds.), Model badania skuteczności promocji nauki, Wydawnictwo MJM Media, pp. 180–209. [PDF]
 3. Kulczycki, E., Siuda, P., Sieńko, M. Wywiad skategoryzowany. In: P. Siuda, G.D. Stunża, Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012, pp. 19–42. [PDF]

2011

 1. Kulczycki, E., Założenia filozoficznych języków apriorycznych. W: M. Cieszkowski, J. Szczepaniak (eds.), My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, pp. 39–49. [PDF]

2009

 1. Kulczycki, E., Problem obszaru badań nauki o komunikowaniu. W: M. Drożdż, I.S. Fiut (eds.), Media światem człowieka. Wydawnictwo „Jedność”, Kraków – Kielce 2009, pp. 15–24. [PDF]
 2. Kulczycki, E. Idirl Johna Yencha jako próba rozwinięcia języka uniwersalnego G.W. Leibniza. In: Z. Drozdowicz (ed.), Filo­zo­fia XVII wieku i jej kon­ty­nu­acje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznan 2009, pp. 191–201). [PDF]

2008

 1. Kulczycki, E. Czy deprecjonująca rolę języka filozofia Kartezjusza może zachęcać do tworzenia języków uniwersalnych? In: B. Bączkowski, P. Gałkowski (eds.), Komunikacja przez sztukę, komunikacja przez język, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2008, pp. 61–69. [PDF]