Books & Chapters

Monographs

Kulczycki, E. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej  [Two Aspects of Communication. Foundations of Communication History], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015 (282 pages). [PDF]

My book Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej is a contribution to philosophy of communication. I show how it is possible to write the history of thinking about communication. Moreover, I demonstrate the conditions under which we can examine the past communication practices. My analysis results in a catalogue of assumptions, that is philosophical conditions for communication history.


Kulczycki, E. Teoretyzowanie komunikacji [Theorizing Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012 (222 pages). [PDF]

The book Teoretyzowanie komunikacji contributes to the debate in communication metatheory on the disciplinary status of communication studies. I develop an original approach which can be the first step towards the creation of an autonomous communication discipline. The work can be also considered a dialogue with Robert T. Craig’s idea of situation the research on communication within the framework of a practical discipline. 

Edited volumes

 1. Engels, T.C.E., Kulczycki, E. (eds.), Handbook on Research Assessment in the Social Sciences, Edwar Elgar Publishing, 2022 (544 pages). [Preprints]
 2. Kulczycki, E. (ed.) Komunikacja naukowa w humanistyce [Scholarly Communication in the Humanities], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017 (328 pages). [PDF]

  Book reviews:
  * Adamczyk, A. E. (2018). Komunikacja naukowa w humanistyce: recenzja. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. Nr 1 (2018), 177-181.
  * Paul, M. (2017). Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Artykuł recenzyjny książki Komunikacja naukowa w humanistyce, pod red. E. Kulczyckiego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1/49, 183-194.
  * Kycler, M. (2017). Komunikacja naukowa w humanistyce – recenzja Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 4, 145-151.
  * Koredczuk, B. (2017). Badania humanistyczne w sieci, czyli zmiany w komunikacji naukowej spowodowane rewolucją cyfrową „Komunikacja naukowa w humanistyce”, red. Emanuel Kulczycki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017. Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)36, 249-255.

 3. Kulczycki, E., Wendland, M. (eds.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji [Communicology. Theory and Practice of Communication], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012 (268 pages). [PDF]
 4. Domaradzki M., Kulczycki E., Wendland M. (eds.), Język. Rozumienie. Komunikacja, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011 (422 pages). [PDF]

Editor of Special Issues

 1. Petrauskaitė, R., Kulczycki, E., Šinkūnienė, J. (73/2020). Darbai ir dienos [Deed and Days]. Special Issue: Evaluation in Social Sciences and Humanities: Researchers’ Perspectives. [PDF]
 2. Kulczycki, E., Piechowiak-Lamparska J. (eds.), „Kultura i Edukacja”, 4/2015.  [Culture and Education] Special Issue: Communication, Science and Higher Education.
 3. Kulczycki, E. (ed.) „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1(49)/2017.  [Journal on Science and Higher Education]. Special issue on scientometrics and bibliometrics. [Link]

Book chapters

2022

 1. Engels, T.C.E., Kulczycki, E., Introduction: Research Assessment in the Social Sciences. In: Engels, T.C.E., Kulczycki, E. (eds.), Handbook on Research Assessment in the Social Sciences, Edwar Elgar Publishing, 2022. {PDF}
 2. Kulczycki, E., Engels, T.C.E., Pölönen, J. Multilingualism of Social Sciences. In: Engels, T.C.E., Kulczycki, E. (eds.), Handbook on Research Assessment in the Social Sciences, Edwar Elgar Publishing, 2022. {PDF}

2021

 1. Ochsner, K., Kulczycki, E., Gedutis, A., Peruginelli, G. National Research Evaluation Systems. In: Ball, R. (Ed.) Handbook Bibliometrics, De Gruyter 2021. pp. 95–102

2019

 1. Kulczycki, E. Writing a History of Communication Models. Modes of Historical Narrative. In: Bergman, M., Kirtiklis, K., & Siebers, J. (Eds.). Models of communication: theoretical and philosophical approaches. Routledge 2019, pp. 97–112.
 2. Kulczycki, E. Władza ewaluacyjna a przekształcenia komunikacji naukowej. In: Brzeziński, J.M., Wallas, T. (Eds.). Uniwersytet XXI wieku. Między uniwersytetem Humboldta a uniwersytetem badawczym. Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 159–181.

2017

 1. Kulczycki, E., Otwarta nauka a komunikacja – perspektywa metateoretyczna. In: E. Kulczycki, (ed.) Komunikacja naukowa w humanistyce [Scholarly Communication in the Humanities], Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, pp. 67–86. [PDF]

2016

 1. Kulczycki, E., Batesonowskie pojęcie „metakomunikacji” w komunikologii historycznej. In: M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski (eds.), Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, Warszawa 2016, pp. 100–112. [PDF]

2015

 1. Kulczycki, E., O warunkach uprawiania historii idei komunikacji. In: M. Wendland (ed.). Historia idei komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015. pp. 117–134. [PDF]

2013

 1. Kulczycki, E. Serwis internetowy jako narzędzie komunikacji naukowej: Badanie skuteczności promocji w wortalu „Nauka i Postęp”. In: M. Goliński, M. Szafrański (eds.), Nauka i Postęp: Zarządzanie wiedzą dla innowacji, Wydawnictwo MJM Media, Poznań 2013, pp. 75–106. [PDF]

2012

 1. Kulczycki, E., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika. In: E. Kulczycki, M. Wendland (eds.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, pp. 89–109. [PDF]
 2. Kulczycki, E. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjęty model badania procesów komunikacji. In: M. Goliński, M. Szafrański (eds.), Model badania skuteczności promocji nauki, Wydawnictwo MJM Media, pp. 180–209. [PDF]
 3. Kulczycki, E., Siuda, P., Sieńko, M. Wywiad skategoryzowany. In: P. Siuda, G.D. Stunża, Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012, pp. 19–42. [PDF]

2011

 1. Kulczycki, E., Założenia filozoficznych języków apriorycznych. W: M. Cieszkowski, J. Szczepaniak (eds.), My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, pp. 39–49. [PDF]

2009

 1. Kulczycki, E., Problem obszaru badań nauki o komunikowaniu. W: M. Drożdż, I.S. Fiut (eds.), Media światem człowieka. Wydawnictwo „Jedność”, Kraków – Kielce 2009, pp. 15–24. [PDF]
 2. Kulczycki, E. Idirl Johna Yencha jako próba rozwinięcia języka uniwersalnego G.W. Leibniza. In: Z. Drozdowicz (ed.), Filo­zo­fia XVII wieku i jej kon­ty­nu­acje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznan 2009, pp. 191–201). [PDF]

2008

 1. Kulczycki, E. Czy deprecjonująca rolę języka filozofia Kartezjusza może zachęcać do tworzenia języków uniwersalnych? In: B. Bączkowski, P. Gałkowski (eds.), Komunikacja przez sztukę, komunikacja przez język, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2008, pp. 61–69. [PDF]