Journal articles

2023

 • Lewandowska, K., Ochsner, M., & Kulczycki, E. (2023). Research quality criteria in the Creative Arts. Studies in Higher Education, 1–15. DOI: 10.1080/03075079.2023.2248174 [PDF]
 • Krzeski, J., Szadkowski, K., Kulczycki, E. (2023). Ustanawianie ewaluacyjnej homogeniczności: konflikty wokół Wykazu czasopism naukowych z 2019 roku. Nauka. 4/2023. 121-150. DOI: 10.24425/nauka.2023.148231 [PDF]
 • Koza, Z., Lew, R., Kulczycki, E., & Stec, P. (2023). Who Controls the National Academic Promotion System: An Analysis of Power Distribution in Poland. SAGE Open. DOI: 10.1177/21582440231177974 {PDF}
 • Taskin, Z., Krawczyk, F., & Kulczycki, E. (2022). Are papers published in predatory journals worthless? A geopolitical dimension revealed by content-based analysis of citations. Quantitative Science Studies. DOI: 10.1162/qss_a_00242 [PDF]
 • Lewandowska, K., Kulczycki, E., & Ochsner, M. (2023). Evaluation of the arts in performance-based research funding systems: An international perspective. Research Evaluation, DOI: 10.1093/reseval/rvac017 [PDF]
 • Kulczycki, E., Zambrano Mena,Y.A., Krawczyk, F. Budowa i charakterystyka Korpusu Polskich Czasopism Naukoznawczych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 61(2), 9–31. DOI: 10.36702/zin2023.02.01 {Link}

2022

 • Kulczycki, E., & Jemielniak, D. (2022). Nie hukiem, ale skomleniem. Nauka, 77-88. DOI: 10.24425/nauka.2022.142921 [PDF]
 • Kulczycki, E., Huang, Y., Zuccala, A. A., Engels, T. C. E., Ferrara, A., Guns, R., Pölönen, J., Sivertsen, G., Taşkın, Z., & Zhang, L. (2022). Uses of the Journal Impact Factor in national journal rankings in China and Europe. Journal of the Association for Information Science and Technology, asi.24706. DOI: 10.1002/asi.24706 [Preprint]  [Link]
 • Krzeski, J., Szadkowski, K., & Kulczycki, E. (2022). Creating evaluative homogeneity: Experience of constructing a national journal ranking. Research Evaluation, DOI: 10.1093/reseval/rvac011 [PDF]
 • Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z., & Doğan, G. (2022). Questionable conferences and presenters from top-ranked universities. Journal of Information Science. DOI: 10.1177/01655515221087674 [PDF]
 • Taşkın, Z., Taşkın, A., Doğan, G., & Kulczycki, E. (2022). Factors affecting time to publication in information science. Scientometrics. DOI: 10.1007/s11192-022-04296-8 [PDF] 

2021

 • Kulczycki, E., Kolasa, W.M. & Szadkowski, K. Marx, Engels, Lenin, and Stalin as highly cited researchers? Historical bibliometrics study. Scientometrics 126, 8683–8700. DOI: 10.1007/s11192-021-04126-3 [PDF]
 • Kowal, M., Sorokowski, P., Kulczycki, E., & Żelaźniewicz, A. (2021). The impact of geographical bias when judging scientific studies. Scientometrics. DOI: doi.org/10.1007/s11192-021-04176-7 [PDF]
 • Krawczyk, F., & Kulczycki, E. (2021). On the geopolitics of academic publishing: The mislocated centers of scholarly communication. Tapuya: Latin American Science, Technology and Society4(1), 1984641. DOI: 10.1080/25729861.2021.1984641 [PDF]
 • Krawczyk, S., Szadkowski, K., & Kulczycki, E. (2021). Identifying top researchers in highly metricized academia: Two discursive strategies of senior officials in Poland. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 1–12. DOI: 10.1080/01596306.2021.1993792 [Link]
 • Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E., & Zuccala, A. A. (2021). Self-Citation Patterns of Journals Indexed in the Journal Citation Reports. Journal of Informetrics15(4), 101221. DOI: 10.1016/j.joi.2021.101221 [PDF]
 • Lewandowska, K., Kulczycki E. (2021). Lewandowska, K., & Kulczycki, E. (2021). Science policy as implicit cultural policy: Evaluation of the arts in Polish academia. International Journal of Cultural Policy27(2), 202–217. DOI: 10.1080/10286632.2021.1873963 [Link]
 • Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z., Krawczyk, F. Citation patterns between impact-factor and questionable journals. Scientometrics 126, 8541–8560 (2021). DOI: 10.1007/s11192-021-04121-8 [PDF]

  Polish version: Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z., & Krawczyk, F. (2021). Drapieżne czasopisma są legitymizowane przez artykuły w czasopismach z impact factor. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(2), 59-82. DOI: 10.14746/rpeis.2021.83.2.5 [PDF]
 • Zuccala, A. A., Pölönen, J., Guns, R., Røeggen, V., Kulczycki, E., Bruun, K., & Savolainen, E. (2021). Performance-based publisher ratings and the visibility/impact of books: Small fish in a big pond, or big fish in a small pond?. Quantitative Science Studies, 2(2), 588–615. DOI: 10.1162/qss_a_00134 [PDF]   
 • Petr, M., Engels, T. C., Kulczycki, E., Duskova, M., Guns, R., Sieberova, M., & Sivertsen, G. (2021). Coverage of journal articles in social sciences and humanities in Web of Science and their representation in citation indexes: a comparison of five European countries. PLoS One. DOI: 10.1371/journal.pone.0249879 [PDF]
 • Krawczyk, F., & Kulczycki, E. (2021). How is open access accused of being predatory? The impact of Beall’s lists of predatory journals on academic publishing. The Journal of Academic Librarianship, 102271. DOI: 10.1016/j.acalib.2020.102271 [PDF]
 • Korytkowski, P., & Kulczycki, E. (2021). The gap between Plan S requirements and grantees’ publication practices. Journal of Informetrics, 15(2), 101156, DOI: 10.1016/j.joi.2021.101156 [PDF]
 • Lewandowska, K., & Kulczycki, E. (2021). Academic research evaluation in artistic disciplines: The case of Poland. Assessment & Evaluation in Higher Education, 1–13. DOI: 10.1080/02602938.2021.1893651 [PDF]
 • Pölönen, J., Guns, R., Kulczycki, E., Sivertsen, G., & Engels, T. C. (2021). National lists of scholarly publication channels: An overview and recommendations for their construction and maintenance. Journal of Data and Information Science, 6(1), 50. DOI: 10.2478/jdis-2021-0004 [PDF]
 • Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Szadkowski, K., Ciereszko, K., Hołowiecki, M., & Krawczyk, F. (2020). Local use of metrics for the research assessment of academics: The case of Poland. Journal of Higher Education Policy and Management, 1–19. DOI: 10.1080/1360080X.2020.1846243 [Link]
 • Kulczycki, E., Polityczna ingerencja w Wykaz czasopism naukowych. Dlaczego wykazy muszą być w rękach naukowców. Nauka, 2/2021, 39–77. DOI: 10.24425/nauka.2021.136315 [PDF]

2020

 1. Kulczycki, E. (2020). Guns R., Pölönen J., Engels, C.E., Rozkosz E.A., Zuccala A.A., Bruun. K., Eskola, O., Istenič-Starčič, A., Petr, M., Sivertsen, G. Multilingual Publishing in the Social Sciences and Humanities: A Seven‐Country European Study. Journal of the Association for Information Science and Technology: asi.24336. DOI: 10.1002/asi.24336 [PDF]
 2. Pölönen, J., Laakso, M., Guns, R., Kulczycki, E., & Sivertsen, G. (2020). Open access at the national level: A comprehensive analysis of publications by Finnish researchers. Quantitative Science Studies, 1-33. DOI: 10.1162/qss_a_00084 [PDF]
 3. Kulczycki, E., Korytkowski P. (2020). Researchers publishing monographs are more productive and more local-oriented. Scientometrics. DOI: 10.1007/s11192-020-03376-x [PDF]
 4. Antonowicz, D., Kulczycki, E., Budzanowska, A. (2020). Breaking the deadlock of mistrust? A participative model of the structural reforms in higher education in Poland. Higher Education Quaterly.1–19. DOI: 10.1111/hequ.12254 [Link]
 5. Benneworth, P., Engels, T. C., Galleron, I., Kulczycki, E., Ochsner, M., Sivertsen, G., Šinkūnienė, J & Williams, G. (2020). Challenging evaluation in SSH: round table discussion. Darbai ir dienos, vol. 73, pp. 107-126. [PDF]

2019

 1. Kulczycki, E. (2019). Field patterns of scientometric indicators use for presenting research portfolio for assessment. Research Evaluation. DOI: 10.1093/reseval/rvy043 [Link]
 2. Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019). Examining how country-level science policy shapes publication patterns: the case of Poland. Scientometrics. doi: 10.1007/s11192-019-03092-1 [PDF]
 3. Korytkowski, P., Kulczycki, E. (2019). Publication counting methods for a national research evaluation exercise. Journal of Informetrics, 13(3), 804-816: 10.1016/j.joi.2019.07.001 [PDF]
 4. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Drabek, A. (2019). Internationalization of Polish Journals in the Social Sciences and Humanities: Transformative Role of The Research Evaluation System. Canadian Journal of Sociology, 44, 9–30. doi: 10.29173/cjs28794 [PDF]

  Polish version: Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2019). Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 331–357. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.11 [PDF]
 5. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Engels, T. C. E., Guns, R., & Hołowiecki, M. (2019). How to identify peer-reviewed publications: Open-identity labels in scholarly book publishing. „PLoS ONE”, 14(3), e0214423. doi: 10.1371/journal.pone.0214423 [PDF]

  Polish version: Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Engels, T. C. E., Guns, R., Hołowiecki, M., Pölönen, J., & Ciereszko, K. (2019). Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 183–217. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.6 [PDF]
 6. Vanholsbeeck, M., Demetriou, T., Girkontaite, A., Starcic, A. I., Keiski, V., Kulczycki, E., Papanastasiou, E., Pölönen, J., Proppe, H. Vehovec, M. (2019). Senior academics as key negotiators in the implementation of impact policies in the social sciences and humanities. „Journal for Research and Technology Policy Evaluation”, 48, 74–81, doi: 10.22163/fteval.2019.371 [PDF]
 7. Giménez-Toledo E., Mañana-Rodríguez J., Engels T.C.E., Guns R., Kulczycki E., Ochsner M., Pölönen, J., Sivertsen, G., Zuccala, A.A. (2019). Taking scholarly books into account, part II: a comparison of 19 European countries in evaluation and funding. Scientometrics.  doi:10.1007/s11192-018-2956-7 [Link]
 8. Kulczycki, E. (2018) Książkowe publikacje naukowe w europejskich systemach ewaluacji nauki. „Nauka”, 2, 29–45. doi: 10.24425/nauka.2019.126190 [PDF]

2018

 1. Kulczycki, E., Engels, T. C. E., Pölönen, J., Bruun, K., Dušková, M., Guns, R., Nowotniak, R., et al. (2018). Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries, Scientometrics. DOI: 10.1007/s11192-018-2711-0 [PDF]
 2. Engels, T. C. E., Istenič Starčič, A., Kulczycki, E., Pölönen, J., & Sivertsen, G. (2018). Are book publications disappearing from scholarly communication in the social sciences and humanities? Aslib Journal of Information Management. doi:10.1108/AJIM-05-2018-0127 [PDF]
 3. Kulczycki, E. (2018). The diversity of monographs: Changing landscape of book evaluation in Poland. Aslib Journal of Information Management. doi:10.1108/AJIM-03-2018-0062 [Link]
 4. Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2018). Redesigning the Model of Book Evaluation in the Polish Performance-based Research Funding System. Journal of Data and Information Science. Vol. 3. No 4. doi: 10.2478/jdis-2018-0021 [PDF]

  Chinese version: Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2018).重新设计波兰基于绩效的科研资助体系中的 图书评价模型. Journal of Data and Information Science. Vol. 3. No 4. [PDF]
 5. Sīle, L., Pölönen, J., Sivertsen, G., Guns, R., Engels, T.C.E., Arefiev, P., Dušková, M., Faurbæk, L., Holl, A., Kulczycki, E., Nelhans, G., Petr, M., Pisk, M., Soós, S., Stojanovski, J., Stone, A., Šušol, J., Teitelbaum, R. (2018). Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: findings from a European survey, Research Evaluation. doi:10.1093/reseval/rvy016 [PDF]

2017

 1. Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. (2017). Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. DOI: 10.1038/543481a [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2017). Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [PDF]
 3. Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland, Scientometrics. doi:10.1007/s11192-017-2261-x [PDF]
 4. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. doi:10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]
 5. Kulczycki, E. (2017). Kariera drapieżnych czasopism – przypadek Anny O. Szust. „Nauka”. Vol. 3. [PDF]
 6. Kulczycki, E. (2017). Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1(49). doi: 10.14746/nisw.2017.1.0 [PDF]
 7. Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1(49). doi: 10.14746/nisw.2017.1.4 [PDF]

2016

 1. Kulczycki, E. (2016).Rethinking Open Science: The Role of Communication, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 37 (1), 81–97. [PDF]
 2. Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2016) Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. „Nauka”, (1), 107–142. [PDF]
 3. Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 52(1/207), 149–162. [PDF]
 4. Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, T., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J., Kwiek, M. Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym. „Nauka”, (4). [PDF]

2015

 1. Drabek, A., Rozkosz E.A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2(46), 121–138. [PDF]
 2. Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. „Nauka”, 3, 35–58. [PDF]
 3. Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. „Kultura i Edukacja”, 107/1, 149–172, doi: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

2014

 1. Kulczycki, E. (2014). On the philosophical status of the transmission metaphor, Central European Journal of Communication, Vol. 7 , No 2 (13), 175–188. [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2014). Communication History and Its Research Subject, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 33 (1), 132–155. [PDF]
 3. Kulczycki, E. (2014). On the Development of Scholarly Communication. A Philosophical Approach to the Communication History, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 4 (English Edition), 51–63. [PDF]
 4. Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych, „Nauka”, 3/2014, 117–140. [PDF]
 5. Kulczycki, E., Wendland, M. (2014). O kulturalistycznej teorii komunikacji, „Kultura – Media – Teologia”, 2014(16) nr 4, 9–25. [PDF]

2013

 1. Kulczycki, E. (2013). The Transformation of Science Communication in the Age of Social Media, „Teorie vědy / Theory of Science”, (2013/1), 3–28. [PDF]

2012

 1. Kulczycki, E. (2012). Sytuacja komunikacyjna w kulturze archaicznej a symboliczność komunikacji, „Filo-Sofija”, 16 (2012/1), 39–52. [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2012). Źródła transmisyjnego ujęcia procesu komunikacji, „Studia Humanistyczne AGH”, 11(1) 2012,  21–36. [PDF]

2011

 1. Kulczycki, E. (2011). „Dziedzictwo Schramma” jako źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji, „Lingua ac Communitas”, 21/2011, 79–88. [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2011). Kulturowo-obiektywne istnienie procesu komunikacji jako warunek projektowania autonomicznej dyscypliny komunikacji, „Kultura i Historia”, 20/2011. [PDF]

2009

 1. Kulczycki, E. (2009). The Development of Leibniz’s Considerations in John Yench’s Project, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 28(15) 2009, 211–220. [PDF]

2008

 1. Kulczycki, E. (2008). Sytuacja naukowych periodyków elektronicznych na przykładzie czasopisma „Homo Communicativus”, „Homo Communicativus”, 5(3) 2008, 19-24. [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2008). Edward Sapir’s View About International Auxiliary Language, „Lingua ac Communitas”, 18/2008, 65–71. [PDF]
 3. Kulczycki, E. (2008). Status komunikologii — przyczynek do dyskusji, „Homo Communicativus”, 3(1) 2008, 27–37. [PDF]

2007

 1. Kulczycki, E. (2007). Utopia języka doskonałego w europejskim kręgu kulturowym, „Homo Communicativus”, 2(1) 2007, 65–77. [PDF]

2006

 1. Kulczycki, E. (2006). Język a podróż, „Homo Communicativus”, 1(1) 2006, 9–15. [PDF]