Invited talks

International

2020

 1. Invited talk. How to prepare early career researchers for the two sides of research evaluation? European University Association. Council for Doctoral Education Workshop, Tbilisi (Georgia), 24th of January 2020,

2019

 1. Invited talk. Importance of national language publishing in Europe. “Funding-models for national journals transitioning to open access”, Federation of Finnish Learned Societies, Helsinki (Finland), 17th of February, 2019.

2018

 1. Invited talk. Changing landscape of journals in social sciences and humanities in Poland. The lessons from Polish science policy.
  “Javna rasprava o statusu i ulozi časopisa iz područja društvenih znanosti”, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Zagreb (Croatia), 5th of April 2018.
 2. Invited panelist: How can we improve research projects evaluation? Current insights and future research, COST Office, Brussels (Belgium), 15–16th of November, 2018.

2017

 1. Invited talk. How can science policy influence the performance and excellence of research? Evaluation of Higher Education Institutions in Poland. “Day of Science”, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kijev (Ukraine), 19th of Maj, 2017.

Internal (in Poland)

2019

 1. Invited panelist: Perspektywy rozwojowe szkolnictwa wyższego w Polsce, “Transformacja akademickiego szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019”, Warsaw, 28-29th of October, 2019.
 2. Keynote: O ewaluacji nauki jako niezbywalnym etapie komunikacji naukowej. “Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0″, Konferencja na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań, 3rd of April, 2019.
 3. Invited panelist: Jaką rolę powinna odgrywać polityka naukowa? Przyszłość uniwersytetu a priorytety państwa, “Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0. Konferencja na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego”, Poznań, 4th of April, 2019.

2018

 1. Keynote: Niepewność a zachęta: o podwójnej roli wskaźników naukometrycznych, “Analityczne wyzwania”, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, Cracow, 11th of December, 2018.
 2. Invited panelist: Ewaluacja działalności naukowej  i jej wpływ na jakość i międzynarodową konkurencyjność uczelni, “PERSPEKTYWY – Polskie uczelnie w światowej perspektywie”, Warsaw, 3–4th of December, 2018.
 3. Invited lecture: Dobre publikacje jako główna waluta w świecie naukowym – perspektywa ewaluacji i rozwoju naukowego. Komitet Nauk Politycznych PAN, Warsaw, 20th of November, 2018.
 4. Keynote: Co bibliotekarze będą tłumaczyć władzom uczelni i naukowcom? Nowe zasady ewaluacji to nie wszystko , “Library Connect: Wyzwania dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki”, Poznań, 13–14th of November, 2018.
 5. Invited lecture: Dobre publikacje jako główna waluta w świecie naukowym – perspektywa ewaluacji i rozwoju naukowego, Akademia Leona Koźmińskiego, Warsaw, 10th of October, 2018.
 6. Invited lecture: Jak naukowcy używają wskaźników bibliometrycznych w swoich autoreferatach? Wzorce obycia z metrykami, Pracownia Humanistyki Cyfrowej, Uniwersytet Wrocławski, Wroclaw, 7th of June, 2018.
 7. Invited lecture: Ocena publikacji jako narzędzie polityki naukowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 7th of May, 2018.
 8. Invited lecture: Ocenianie publikacji a produktywność polskich naukowców: czy zmiany idą w dobrą stronę?
  Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 27th of April, 2018.
 9. Invited lecture: Ocena wydawnictw naukowych
  Komitet Naukoznawtwa PAN, Warsaw, 10th of April, 2018.
 10. Invited lecture: Wyzwania ewaluacji jednostek naukowych w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 9th of February, 2018.

2017

 1. Invited lecture: Theoretical aspects of habilitation, International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, 16th of December, 2017.
 2. Invited talk: Ewaluacja nauki w Ustawie 2.0, Narodowy Kongres Nauki, Cracow, 18th of September, 2017.
 3. Invited panelist: Panel on book evaluation at the RESSH 2017 –­ Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities, University of Antwerp (Belgium), 6–7th of July, 2017.
 4. Invited lecture: Jak polityka naukowa kształtuję krajową ewaluację nauki, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  Poznań, 28th of June, 2017.
 5. Invited panelist: Debaty Czwartkowej na Wydziale Nauk Historycznych UMK. „Po co i jak oceniać publikacje naukowe?”, Wydział Nauk Historycznych UMK, Toruń, 11th of May, 2017.
 6. Invited panelist: Much more than infrastructure: working together to connect research, Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN, Warsaw, 24th of April, 2017.
 7. Invited panelist: „Czy nadchodzi zmierzch uniwersytetu klasycznego?”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 5th of April, 2017.

2016

 1. Keynote: Otwarta humanistyka: symbioza papieru i cyfrowości,”Humanistyka jako translacja i komunikacji”, Łódź, 2rd of December, 2016.
 2. Invited panelist: Kategoryzacja jednostek naukowych: przed jakimi wyzwaniami stoimy i czego możemy się spodziewać?, Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki Toruń, 26th of November, 2o16.
 3. Invited panelist: Ocena publikacji w naukach humanistycznych i społecznych, Narodowy Kongres Nauki, Toruń, 25th of November, 2016.
 4. Invited panelist: Antropologia słowa a komunikologia, Instytut Kultury Polskiej UW, Warsaw, 22nd of November, 2016.
 5. Invited panelist: Open Access – jak efektywnie wykorzystać potencjał otwartej nauki?, Polska Obywatelska, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Białystok, 21st of November, 2016.
 6. Invited panelist: Nauka dla rozwoju – dojarzałość jako odpowiedzialność za przyszłość Polski, “XI Kongres Obywatelski. Polska Jutra. W kierunku dojrzałości”, Warsaw, 5th of November, 2016.
 7. Invited lecture: Anti-plagiarism guidelines, Workshop for Isreali Phd-students, Poznań, 5th of July, 2016.
 8. Invited talk: Journal Metrics in a national research evaluation system: the case of Poland, Scopus Content Selection Advisory Board, Warsaw, 25th of May, 2016.
 9. Invited panelist: Co uczelnie mogą dać społeczeństwu i gospodarce?, Polska Obywatelska 2.0 – Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Poznań, 8th of July, 2016.

2015

 1. Invited lecture: Nie śpię, bo buduję CV. Młody naukowiec w polskim systemie akademickim, Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Wroclaw, 10th of December, 2015.
 2. Invited panelist: Konflikt czy sztafeta pokoleń. Idea mentoringu w polskiej nauce. Teraźniejszość i przyszłość, Uniwerystet Medyczny w Łodzi, Debata AMU PAN, Łódź, 4th of November, 2015.
 3. Invited lecture: Pisanie wniosków grantowych,
  Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 3rd of November, 2015 .
 4. Invited lecture: Komunikacja naukowa. W stronę otwartości i współpracy, “Open Access Week 2015”, Politechnika Poznańska, Poznań, 21rd of October, 2015.
 5. Invited panelist: Współczesne wyzwania dla naukoznawcy w świetle polityki naukowej, jak i refleksji filozoficznej, “10. Polski Zjazd Filozoficzny”, Poznań, 18th of September, 2015.
 6. Invited panelist: Dokąd zmierza uniwersytet?, Wydział Humanistyczny, Toruń, 27th of May, 2015.
 7. Invited lecture: Wykorzystanie mediów społecznościowych do oceny i promocji nauki – o promocji nauki w social media
  Szkoła Główna Handlowa, Warsaw, 23rd of April, 2015.

2014

 1. Invited talk: Alternatywne metryki – przyszłość naukometrii. Jak instytucje naukowe mogą je wykorzystać?, |5 Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych|, Warsaw, 20–21th of November, 2014.
 2. Invited panelist: Otwarty dostęp do treści naukowych, “18. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 5th of November, 2014.
 3. Invited panelist: Umiędzynarodowienie uczelni – jak to zrobić dobrze?, “IX Kongres Obywatelski. Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”, Warsaw, 25th of October, 2014.
 4. Invited panelist: Czym jest parametryzacja w Polsce i dlaczego jest tak ważna z punktu widzenia sektora uczelni wyższych, ” Sympozjum wykładowców akademickich. Problemy naukowo-dydaktyczne współczesnego naukowca”, Warsaw, 23rd of October, 2014.
 5. Invited talk: Czy można uciec od wskaźnika Impact Factor? Alternatywne metryki i ćwierkanie
  o badaniach
  , “Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych”, Łódź, 4th of June, 2014
 6. Invited talk: Praktyki komunikacyjne we współczesnej nauce, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Poznań, 20th of January, 2014.
 7. Invited lecture: Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane?, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, 9th of January, 2014.

2013

 1. Invited lecture: Otwieranie nauki, czyli rewolucja w komunikacji naukowej, Pracownia Pytań Granicznych UAM,
  Poznań, 26th of November, 2013.
 2. Invited panelist: Blogosfera AD. 2013 and Beyond” , “Blog Forum Gdańsk 2013”, Gdańsk, 17th of November, 2013. 
 3. Invited lecture: Po co liczyć niepoliczalne? Czyli słów kilka o ocenie nauki i naukowców?, “III Sesja Naukowo-Filozoficzna Avant:, Toruń, 26th of April, 2013.
 4. Invited lecture: Nowe wyzwania dla nauk społecznych i humanistyki. Bibliometria i webometria w służbie ewaluacji nauki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
  Poznań, 22rd of April 2013.
 5. Invited panelist: Bibliograficzne bazy danych a ocena czasopism naukowych, “Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech”, Poznań, 17-19th of April, 2013.
 6. Invited panelist: Kariera naukowa – improwizacja czy strategia?, “Debata Obywateli Nauki”, Audytorium Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw, 1st of March, 2013.

2012

 1. Invited lecture: Blogowanie, czyli wojny światów, Fundacja „5Medium”, Lublin, 17th of October, 2012.
 2. Invited panelist: Nauka o blogach czyli tablica i laboratorium w sieci, “Blog Forum Gdańsk 2012”, Gdańsk, 13–14th of October, 2012.